Kehitys­hankkeet

Kaupunki on päättänyt lisätä biopolttoaineiden käyttöä. Helsinki pyörii yhä vahvemmin pellettien, auringon ja tuulen voimalla.

Uusiutuvaa energiaa kiinteistöissä

50/50 aktivoi kouluja

Asukkaat ja yritykset mukaan energiatyöhön

Helen tuottaa energiaa yhä enemmän biopolttoaineilla

(Kuva: Skyfoto / Sami Kurikka)


Uusiutuvaa energiaa kiinteistöissä

Lukuisat kaupungin kiinteistöt käyttävät omaa aurinkoenergiaa. Pienimuotoisesti on kokeiltu myös tuulivoimaa.

Uusiutuvaa energiaa tuotettiin 2015 useissa kaupungin kiinteistöissä. Aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu Aurinkolahden ja Latokartanon peruskouluihin, korttelitalo Kanavaan sekä Viikin ympäristötaloon, ja ne tuottivat viime vuonna sähköä yhteensä 79,6 MWh. Loppuvuodesta 2015 asennettiin sataman melumuurin itäpäähän 72 aurinkopaneelia, joiden vuosituotoksi arvioidaan noin 15 MWh. LUVUT VASTAAVAT ESIM. XXXMIHIN VOISI VERRATA? Uusia aurinkosähköhankkeita on vireillä useissa kaupungin omistamissa asuin- ja palvelukiinteistöissä.

Sakarinmäen koulussa testataan uudenlaisia energiaratkaisuja ja koulu lämmitetään kokonaan uusiutuvalla energialla. Lämmitysratkaisussa hyödynnetään maalämpöä, aurinkolämpöä, lämmönvarastointia ja lämpökeskuksessa bioöljyä.

Viikin ympäristötalo on vuoden 2011 syyskuussa valmistunut Suomen energiatehokkain toimitila. Ympäristötalon aurinkosähköjärjestelmään kuuluu katolle asennettujen paneelien lisäksi julkisivuun integroituja paneeleita. Jäähdytys on toteutettu kalliojäähdytyksenä ja katolla on lisäksi neljä pientä tuulivoimalaa. Vuonna 2015 ympäristötaloon on rakennettu Suomen ensimmäinen sähkövarasto, josta tulee osa kiinteistön älykästä sähköverkkoa. Aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä voidaan varastoida, ja sillä on mahdollista ladata ympäristökeskuksen sähköautoa.

Harakan energialuontopolulla esitellään erilaisia uusiutuvan energia hyödyntämistapoja, kuten pientuulivoimala, aurinkosähköpaneelit, aurinkokeräin käyttöveden lämmitykseen, aurinkopuhaltimia ilmanvaihdon ja lämmityksen tueksi, ilmalämpöpumppuja ja aurinkogrilli. Harakan luontokeskuksen toiminnassa ostoenergiatarvetta voidaan vähentää 60 prosenttia verrattuna vuoteen 2010.

Viikin ympäristötalossa on rakennettu Suomen ensimmäinen sähkövarasto, josta tulee osa kiinteistön älykästä sähköverkkoa. (Kuva: Rhinoceros Oy)

Viikin ympäristö­talossa aurinko­sähköä tuotettiin

36,4MWh


Torpparinmäen peruskoulu oli mukana 50/50-hankkeessa. (Kuva: Rhinoceros Oy)

50/50 aktivoi kouluja

Seitsemän helsinkiläistä koulua ja joukko virastoja on ollut mukana 50/50-hankkeessa, jossa rakennusten energiankäyttöä on vähennetty käyttäjiä aktivoimalla.

Hankkeen tavoitteena on palauttaa 50 prosenttia aikaansaadusta energiansäästöstä koulujen käyttöön. Toinen 50 prosenttia jää koko kaupungin säästöksi.

Energiansäästöön on aktivoitu perustamalla kouluihin energiatiimit, tarjoamalla koulujen käyttöön infrapunalämpömittarit ja toimittamalla kouluille kulutusseurantatietoa kuukausittain.

50/50 käynnistyi kouluissa syksyllä 2013 ja jatkuu parhaillaan uusissa kouluissa. Hanke on otettu innostuneesti vastaan, ja tulokset ovat olleet yleisesti ottaen hyvät.


Asukkaat ja yritykset mukaan energiatyöhön

Iso Roobertinkadulla etsitään ja kokeillaan yhdessä asukkaiden, yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa ratkaisuja, joilla energiankulutusta voidaan vähentää ja kasvihuonekaasupäästöjä leikata vähintään 10–20 prosenttia. Kadun kiinteistöt kartoitettiin muun muassa energiakatselmuksilla ja hiilijalanjälkimittauksilla. Kokeilu kulkee nimellä Ilmastokatu, ja siinä kehitetään tulevaisuuden vähähiilistä kaupunkia.

Iso Roobertin kadun kiinteistöt on kartoitettu muun muassa energiakatselmuksilla ja hiilijalanjälkimittauksilla. (Kuva: Aurinkopaneelikuvat, Iso Roobertinkatu talvi, Janne Käpylehto)


HelsinkiinpäätettiinrakentaaPohjoismaidensuurinsähkövarasto.

Myös Vuosaaren satamassa vähennetään energiankäyttöä ja hiilidioksidipäästöjä. (Kuva: Pertti Nisonen)

Helen tuottaa energiaa yhä enemmän biopolttoaineilla

Moni uusiutuvan energian hanke eteni 2015. Valmistuneiden listalle vuonna 2015 saatiin Suvilahden aurinkovoimala. Aurinkovoimalassa on 1194 paneelia, joiden teho on yhteensä 340 kW. Aurinkosähkön tuotanto on 275 MWh, joka vastaa noin 137 kerrostalokaksion sähkönkulutusta. Helen tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ostaa itselleen nimetyn aurinkopaneelin. Helen on Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja, ja se rakentaa tulevaisuudessa lisää aurinkovoimaloita.

Kuluttajille ryhdyttiin tarjoamaan uusiutuvaa kaukolämpöä, joka tuotetaan mm. puupelleteillä ja rakennusten ylijäämälämmöllä. Auringosta peräisin olevaa ylimääräistä lämpöenergiaa kerättiin kesällä 2015 kaukojäähdytyksen avulla hyötykäyttöön. Määrä vastasi noin 20 000 uuden 80-neliöisen kerrostalohuoneiston vuotuista lämmöntarvetta.

Kalasatamassa otettiin käyttöön kodin etäohjauspalvelu. Siinä asukkaat pääsevät älypuhelimen tai tabletin sovelluksella tarkkailemaan reaaliaikaisesti energian- ja vedenkulutustaan. Palvelu on käytössä kahdessa yksityisomisteisessa asuinrakennuksessa.

Tulevaisuudessa Helenin lämmöntuotannossa investoidaan biopolttoaineiden lisäämiseen. Hyvin merkittävä investointi biopolttoaineisiin on Salmisaaren pellettilämpölaitos, joka korvaa öljykäyttöisen lämpölaitoksen. Uusi lämpölaitos otetaan käyttöön alkuvuodesta 2018, ja se voi tuottaa 25 000 kerrostalokaksion lämmöntarvetta vastaavan energiamäärän.

Pohjoismaiden suurin sähkövarasto rakennetaan Suvilahteen ja otetaan käyttöön vuonna 2016. Sen energiakapasiteetti on 600 kWh ja teho 1,2 MW.

Helen jatkaa aurinkolämmön, geotermisen lämmön ja lämpöpumppujen laajan hyödyntämisen selvitystä, energian varastoinnin sekä kysyntäjoustopalveluiden kehittämistä. Kysyntäjoustossa sähkönkäyttöä siirretään korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan aikaan.