Energia-raportti

Helsingin kaupunki on sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään kasvihuonekaasuja, mihin lukuisat sopimukset ja ohjelmat – myös kaupungin oma strategia ja valmisteilla oleva yleiskaava – velvoittavat.

Energiansäästöneuvottelukunta (ESNK), kaupunginhallituksen asettama toimielin, koordinoi, ohjaa ja seuraa kaupunkikonsernin toimia energiansäästössä ja energiankäytössä sekä tehokkuuden edistämisessä.

Käytännön työn koordinoinnista ja toteuttamisesta vastaa rakennusviraston HKR-Rakennuttaja.


Sisällys

Energiatehokkuus syntyy arkisissa toimissa

Energian käyttö

Energiankäyttö vähenee

Rakennusten lämmönkulutus pienenee

Lisää valoa, vähemmän energiaa

Hiilidioksidipäästöt vähenevät

Energiatehokkuus

Tehokkuus paranee

Järjestelmällistä tiedonkeruuta

Kiinteistöissä paljon energiansäästön mahdollisuuksia

Korjauksia, kalusteiden vaihtoja ja uusia ohjelmia

Matalaenergiarakennuksia, uusiutuvaa energiaa ja kestäviä hankintoja

Kehityshankkeet

Energiaa yhä enemmän biopolttoaineilla

Kiinteistöjä lämmitetään auringolla

50/50 aktivoi kouluja

Asukkaat ja yritykset mukaan energiatyöhön